Velkommen til

Norkirken Nordhordland

Dagens bibelord

  • Johannes 13,1–11: 1 Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. …

Kommende arrangementer: 

For hele regionen Nordhordland

Norkirken Nordhordland ble stiftet i 2004 og er en selvstendig menighet med tilknytning til misjonsorganisasjonen Normisjon. Vi er en menighet for hele regionen Nordhordland, og har som visjon at «Vi vil ære Gud og formidle hans kjærlighet.» Vi vil at flest mulig skal bli kjent med Jesus, få et personlig forhold til han, og leve i Guds gode omsorg og plan med livet sitt.

Mer om oss

Fellesskap

Vi er ikke skapt til å leve alene.

Vi hører som kristne til hverandre og trenger hverandre. Det gode liv finnes i relasjoner og tilhørighet til hverandre. For hva er vel bedre å møte enn gode venner, åpne familier og inkluderende fellesskap? Du er verdifull! Og du er skapt til fellesskap.

Mer om fellesskap

Storsamlinger

Gudstjeneste annenhver søndag

Vi inviterer til gudstjenester for hele familien annenhver søndag (i patallsuker) klokken 11:00. Gudstjenesten preges av lovsang, livsnær undervisning og barn som deltar. 

De fleste samlingene er lokalisert til Meland Aktiv (idrettshallen ved Fossemyra stadion) på Frekhaug. Noen samlinger og møter foregår på Frekhaug bedehus og på Nordhordland Folkehøgskole. I gudstjenesten møtes både barn, ungdommer og voksne til åndelig og sosialt fellesskap.

Mer om gudstjenester
Tjeneste
Lovsang

Smågrupper

Faste ukedager i måneden

En smågruppe er en gruppe med kvinner og/eller menn som samles i et hjem. Gruppen er åpen og vokser ved at nye mennesker inviteres inn i gruppen. Størrelsen på gruppene er mellom 4 og 10 personer. Gruppen ledes av en gruppeleder. Gruppen møtes på en fast avtalt ukedag tre ganger i måneden. Siste uken i måneden er det ikke smågruppe.

Mer om smågrupper

Barn og unge

Barn og unge skal føle seg hjemme i menigheten. De er en viktig ressurs for fellesskapet vårt, og vi ønsker å utruste dem til å være trygge og frimodige kristne. Barna har sitt eget opplegg på gudstjenestene og ungdommene har sine egne grupper på kveldstid.

Mer
Kongebarna
Sofagjengen
Gjeng
TenTro

Ta kontakt