Velkommen til
Norkirken Nordhordland

Dagens bibelord

  • Luk 1,26–38: 26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, …

For hele regionen Nordhordland

Norkirken Nordhordland ble stiftet i 2004 og er en selvstendig menighet med tilknytning til misjonsorganisasjonen Normisjon. Vi er en menighet for hele regionen Nordhordland, og har som visjon at «Vi vil ære Gud og formidle hans kjærlighet.» Vi vil at flest mulig skal bli kjent med Jesus, få et personlig forhold til han, og leve i Guds gode omsorg og plan med livet sitt.

Fellesskap

Vi er ikke skapt til å leve alene.

Vi hører som kristne til hverandre og trenger hverandre. Det gode liv finnes i relasjoner og tilhørighet til hverandre. For hva er vel bedre å møte enn gode venner, åpne familier og inkluderende fellesskap? Du er verdifull! Og du er skapt til fellesskap.

Storsamlinger

Gudstjeneste annenhver søndag

Vi inviterer til gudstjenester for hele familien annenhver søndag (i patallsuker) kl. 11, og av og til kl. 17. Gudstjenesten preges av lovsang, livsnær undervisning og barn som deltar. 

De fleste samlingene er lokalisert til Meland Aktiv (idrettshallen ved Fossemyra stadion) på Frekhaug. Noen samlinger og møter foregår på Frekhaug bedehus og på Nordhordland Folkehøgskole. I gudstjenesten møtes både barn, ungdommer og voksne til åndelig og sosialt fellesskap.

Smågrupper

Faste ukedager i måneden

En smågruppe er en gruppe med kvinner og/eller menn som samles i et hjem. Gruppen er åpen og vokser ved at nye mennesker inviteres inn i gruppen. Størrelsen på gruppene er mellom 3 og 7 personer. Gruppen ledes av en gruppeleder. Gruppen møtes på en fast avtalt ukedag tre ganger i måneden. Siste uken i måneden er det ikke smågruppe.

Barn og unge

Barn og unge skal føle seg hjemme i menigheten. De er en viktig ressurs for fellesskapet vårt, og vi ønsker å utruste dem til å være trygge og frimodige kristne. Barna har sitt eget opplegg på gudstjenestene og ungdommene har sine egne grupper på kveldstid.

Siste nytt

Ta kontakt