Kongebarna

Kongebarna er vår søndagsklubb for barn. Kongebarna har samling i forbindelse med menighetens gudstjenester.

Kongebarna er vår søndagsklubb for barn. Kongebarna har samling i forbindelse med menighetens gudstjenester. Samlingene er for alle barn fra 3 til 10 år.

Dette skjer på samlingene:

Barna kan velge å komme til menigheten sin gudstjeneste kl.11.00, eller rett til barnesamlingen ca kl.11.20. Barna blir møtt av egne ledere og registrert med navn. På Kongebarna er det både variasjon og fast opplegg:

Samlingene inneholder både bibelsamling og myldring.

På Bibelsamling er det sang, bønn og bibelundervisning m.m. Vi bruker et kreativt og grundig undervisningsopplegg, som inneholder både drama/ film, lek og tale. Hensikten er at barna skal få budskapet om Jesus formidlet på ulike måter, og tilpasset sin aldersgruppe. Bibelsamlingen varer ca 30 min.

På myldring bruker vi gymsalen. Opplegget i gymsalen varierer mellom fri lek og organiserte aktiviteter. Det kan være fotball, hinderløype eller ulike gruppeleker. Barna får gjøre noe de syns er gøy og de får tid til å bli kjent med hverandre og med lederne.

Kongebarna sin visjon sier: “Vi vil hjelpe barna til å tro på Jesus og bli hans disipler”

Det er mulig å melde seg inn som medlem i Kongebarna. Det betales en frivillig kontingent på 100,- pr år. Kongebarna, som klubb, er tilsluttet Acta- barn og unge i Normisjon, og vi mottar Frifondstøtte på bakgrunn av antall betalende medlemmer.

Hvis det er noe du lurer på i forhold til Kongebarna, så ta kontakt med Sarah, Barneleder i Norkirken Nh. (se “Kontakt”).