Smågrupper

I gruppene deler vi liv og hjelper hverandre med åndelig vekst. Når cellene vokser seg store, deles de. På denne måten vokser menigheten.

Mennesker trenger fellesskap på et dypere plan. I smågruppen kommer vi sammen for å dele liv med hverandre gjennom nært og ærlig åndelig fellesskap.

Smågruppe – hva er det?

En smågruppe er en gruppe med kvinner og/eller menn som samles i et hjem. Gruppen er åpen og vokser ved at nye mennesker inviteres inn i gruppen. Størrelsen på gruppene er mellom 3 og 7 personer. Gruppen ledes av en gruppeleder. Gruppen møtes på en fast avtalt ukedag tre ganger i måneden. Siste uken i måneden er det ikke smågruppe.

Hva skjer i gruppene?

Vi har fokus på tre ting den timen vi møtes i gruppen:

  • Vi deler liv med hverandre
  • Vi lytter til Gud ved å lese Bibelen
  • Vi ber for hverandre og våre venner

Dele liv

Å dele liv innebærer å kunne få lov til å være åpen om både det positive og det vanskelige i livet. Vi deler det Gud gjør i våre liv, vi oppmuntrer hverandre og vi hjelper hverandre til å følge Jesus i enda større grad.

Lese og lytte

Guds ord har en sentral plass når vi samles. Ved å lese Bibelen gir vi Gud plass til å tale til oss. Vi lytter til ordet og samtaler om hva dette betyr for oss i vår hverdag.

Be

Vi bruker god tid til å be sammen. Vi ber til Gud og takker Ham. Vi ber for hverandre. Det kan være spesielle behov, eller bare en generell bønn for den enkelte. Vi prøver å være åpne for hva Gud vil si. Kanskje får noen et ord eller et bilde som vil være til oppmuntring. Vi deler det med hverandre og ber over det. Vi ber for våre venner som ikke tror på Jesus. Vi ber om at Den Hellige Ånd skaper tro i dem og at de får ta imot Jesus som sin Frelser og Herre. Vi ber også for andre ting som er viktige for oss.

Hvem kan bli med?

Smågruppene er åpne for alle som ønsker å bli med i et lite og nært åndelig fellesskap. Man må ikke være medlem i Norkirken Nordhordland for å begynne i en gruppe. Men etter hvert som man finner seg til rette, og blir værende i en gruppe, er det naturlig at man tar medlemskurs og blir medlem i menigheten. Dersom du vil vite mer eller er interessert i å bli med i en smågruppe, kan du kontakte Åshild Askeland, Anne Hilde Garnes Reigstad eller Arve Reigstad.