Tjeneste

Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.

Joh. 13,15

Norkirken Norhordland er en tjenestebasert menighet. Vi tror at alle har fått nådegaver som vi kan tjene hverandre og fellesskapet med. Med utgangspunkt i de forskjellige nådegavene, ønsker vi å legge til rette for at mennesker kan få være med i en meningsfull tjeneste.

Vi har ulike tjenesteteam i menigheten: Lovsang, diakoni, media, teknisk, forbønn, møteledelse, misjon, undervisning, gruppeledere og flere barne- og ungdomsteam.

Alle som ønsker det, vil få mulighet til å være med i et tjenesteteam. Menigheten tilbyr med jevne mellomrom tjenestekurs for nye medlemmer. Ved hjelp av en nådegavetest kan hver enkelt få kartlagt sine nådegaver, og finne sin plass i et tjenesteteam som passer.