Om Norkirken Nordhordland

Visjon

«Vi vil ære Gud og formidle hans kjærlighet.» Dette er vår visjon. Vi vil at flest mulig skal bli kjent med Jesus, få et personlig forhold til han, og leve i Guds gode omsorg og plan med livet sitt.

Tilhørighet

Norkirken Nordhordland ble stiftet 29. januar 2004, da under navnet Oasefellesskapet. Norkirken Nordhordland er en selvstendig menighet med tilknytning til misjonsorganisasjonen Normisjon. Menigheten er en del av Normisjons forsamlingsnettverk. Norkirken Nordhordland er en menighet for hele regionen Nordhordland.

Ansatte

  • Arve Reigstad, Pastor, 40 % stilling
  • Ingelin Reigstad Norheim, Lovsangsleder, 20 % stilling
  • Bjørnar Sæle, Ungdomsleder, 20 % stilling

Ledelse

Norkirken Nordhordland ledes av et hovedstyre. Hovedstyret består av et åndelig lederteam og et driftsstyre. Medlemmene i hovedstyret blir demokratisk valgt på årsmøtet hvert år. Leder for hovedstyret og daglig leder for Norkirken er Svein Glomnes. 

Bønn, barn og grupper

Bønn

Bønn er grunnmuren i menigheten. Et eget forbønnsteam samles jevnlig for å planlegge og å lede bønnearbeidet. På alle gudstjenester er det tilbud om forbønn. Det står dessuten alltid framme ei bønnekrukke som alle kan skrive bønnelapper i.

Barn og unge

I Norkirken Nordhordland blir barn og unge tatt på alvor. Barna har sitt eget opplegg på gudstjenestene og ungdommene har sine egne grupper på kveldstid.

Grupper

Norkirken Nordhordland er en cellemenighet. Det betyr at vi ønsker at flest mulig skal være med i en celle/gruppe. I gruppene deler vi liv og hjelper hverandre med åndelig vekst. Når cellene vokser, deles de. På denne måten vokser menigheten.

Satsningsområder

I tillegg til bønn, barn og grupper, ønsker Norkirken Nordhordland å vektlegge lovsang og tilbedelse, inkluderende fellesskap, misjonsengasjement og fast givertjeneste.

Medlemskurs og medlemsskap

Norkirken Nordhordland har i dag ca. 90 voksne medlemmer, og ønsker flere medlemmer velkommen til vår menighet. Vi tilbyr medlemskurs en kveld i semesteret. Et medlemskurs er et uforpliktende informasjonsmøte hvor du får innblikk i hva menigheten står for, og forventer av sine medlemmer. Alle som ønsker å bli medlemmer i Norkirken Nordhordland må ta dette kurset som varer 1,5 — 2 timer, og undertegne en avtale om medlemskap. Man må være 15 år for å bli medlem. Det er ønskelig at de som går fast i menigheten, melder seg inn. 

Medlemmer har mulighet til å melde inn barna sine som medlemmer i Norkirken. På den måten kan hele familien ha et familiemedlemsskap til Norkirken. Ta kontakt med pastor/daglig leder for videre informasjon om medlemskurs/medlemskap.

Lokaliteter

Norkirken Nordhordland leier kultursalen i Meland Aktiv. Meland Aktiv er idrettshallen ved Fossemyra stadion, ca 1 km vest for Frekhaug senter. Følg skilting. Meland Aktiv ligger 5 km fra Knarvik. Fra Bergen sentrum er det ca 3 mil. Vi bruker også regelmessig Frekhaug bedehus og Nordhordland Folkehøgskule til våre samlinger.

Møter og samlinger

Norkirken Nordhordland inviterer til gudstjenester for hele familien annenhver søndag (i patallsuker) klokken 11:00. Gudstjenesten preges av lovsang, livsnær undervisning og barn som deltar. Norkirken Nordhordland praktiserer barnedåp og det er nattverd på gjennomsnittlig annenhver gudstjeneste. Vi arbeider i grupper og team.

Håpets folk

Tema for 2024 er “Fremtid og håp”. Vi vil fokusere på Gud vår Far, som universets skaper og Herre, og på den oppstandne Frelser, Jesus Kristus, som lever i dag og har fellesskap med oss gjennom Den Hellige Ånd. Han er vårt håp, både for dagen i dag og vår framtid. Det er Han som gir oss håp, et håp vi skal formidle og dele med andre.

Misjonsengasjement

Norkirken Nordhordland støtter Normisjons prosjekter i Bangladesh og Mali, med særlig fokus på Agenda 1, som lokalt utruster menighetsledere i disse landene. Våre utsendinger er Svein Høysæter, Gerd Eli og Hallgeir Haaland, sammen med misjonærene som bor ute på misjonssentrene. Minst 10 % av menighetens samlede inntekter, sendes hvert år videre til Normisjons arbeid i utlandet. 

Fast givertjeneste

Du kan bli med i givertjenesten gjennom avtalegiro, eller endre beløpet ditt ved å følge fremgangsmåten her