Gudstjenester

Vi har gudstjenester annenhver søndag klokken 11:00, med lovsang, nattverd, forkynnelse og vitnesbyrd.

«Vi vil ære Gud og formidle hans kjærlighet.» Vi vil at flest mulig skal bli kjent med Jesus, få et personlig forhold til han, og leve i Guds gode omsorg og plan med livet sitt.

Vi har gudstjenester annenhver søndag (partallsøndager) kl. 11:00. De fleste samlingene er lokalisert til Meland Aktiv (idrettshallen ved Fossemyra stadion) på Frekhaug. Noen samlinger og møter foregår på Frekhaug bedehus og på Nordhordland Folkehøgskole. I gudstjenesten møtes både barn, ungdommer og voksne til åndelig og sosialt fellesskap.

I første del av gudstjenesten er alle – både store og små – samlet til lovsang, nattverd, informasjon, kollekt og evt. dåp. Etter ca en halv time går barn og unge til sine egne samlinger, med bibelundervisning, sang, samtale i grupper og myldreaktiviteter. De voksne fortsetter sin samling med lovsang, forkynnelse, forbønn og vitnesbyrd. Til slutt samles både barn, unge og voksne til sosialt fellesskap rundt småbord med kaker, boller, frukt, kaffe, te og saft.

Tjene hverandre

Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.

Joh. 13,15

Norkirken Norhordland er en tjenestebasert menighet. Vi tror at alle har fått nådegaver som vi kan tjene hverandre og fellesskapet med. Med utgangspunkt i de forskjellige nådegavene, ønsker vi å legge til rette for at mennesker kan få være med i en meningsfull tjeneste.

Vi har ulike tjenesteteam i menigheten: Lovsang, diakoni, media, teknisk, forbønn, møteledelse, misjon, undervisning, gruppeledere og flere barne- og ungdomsteam.

Alle som ønsker det, vil få mulighet til å være med i et tjenesteteam. Menigheten tilbyr med jevne mellomrom tjenestekurs for nye medlemmer. Ved hjelp av en nådegavetest kan hver enkelt få kartlagt sine nådegaver, og finne sin plass i et tjenesteteam som passer.

Bønn

Bønn er grunnmuren i menigheten. Et eget forbønnsteam samles jevnlig for å planlegge og å lede bønnearbeidet. På alle gudstjenester er det tilbud om forbønn. Det står dessuten alltid framme ei bønnekrukke som alle kan skrive bønnelapper i.

Lovsang

For Gud er hele jordens konge. Syng en lovsang for ham!

Salme 47,8

Sang og musikk er viktig i Norkirken Nordhordland. Vi bruker god tid i fellesskapet til dette. Tilbedelse og lovprisning av Den Treenige Gud er menighetens fremste glede og kall. Vår visjon er å ære Gud og formidle hans kjærlighet.

Vi har flere team som tar seg av sang- og musikktjenesten i menigheten. Vi har også et eget barnelovsangsteam og et tweenteam. Dette ledes av noen voksne, men barna og de unge har en sentral rolle både i sanggruppen og i bandet.

Vi prøver å variere i uttrykk og stilarter. Det brukes kjente sanger og salmer, og det brukes nyere sanger fra forskjellige sammenhenger. Vi legger også vekt på å bruke sanger som blir til i vårt eget miljø gjennom menighetens kreative ressurspersoner.

Barn og unge

Jesus tar barna på alvor, og det vil vi også. Vi ønsker at barn og unge skal føle seg hjemme i menigheten. De er en viktig ressurs for fellesskapet vårt, og vi har som mål å utruste dem til å være trygge og frimodige kristne.