10 gode grunner

Givertjeneste

Invester i din menighet

Vi ber ikke om en gave. Vi ber om at du skal ta økonomisk medansvar for din menighet. Norkirken Nordhordland får ingen offentlig støtte til drift. Vi er avhengige av at våre medlemmer dekker kostnadene. Vårt mål er å dekke mesteparten av våre driftsutgifter gjennom fast givertjeneste, og samtidig velsigne andre med minst 10 % av våre samlede inntekter fra givertjenesten og offergaver hver søndag. Det er mange bibelske grunner for å gi.

Nettbank:

Direkte gaver kan sendes til Norkirken Nordhordland på kontonummer 3632.50.83195

Fast givertjeneste ved avtalegiro:

Dersom du ønsker at gavene dine skal gi skattefradrag bør du opprette avtalegiro.

Du kan laste ned skjema for å opprette giveravtale.

Skjema sendes eller leveres til vår økonomileder, Gunnar Hauge (adressa er påført skjemaet)
Ønsker du å justere trekket ditt, eller har du spørsmål om ordningen, kan du kontakte økonomileder Gunnar Hauge på tlf: 91 24 96 80 eller epost.