Fellesskap

Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet.

Rom. 14,19

Vi er ikke skapt til å leve alene. Vi hører som kristne til hverandre og trenger hverandre. “Det gode liv” finnes i relasjoner og tilhørighet til hverandre. For hva er vel bedre å møte enn gode venner, åpne familier og inkluderende fellesskap? Du er verdifull! Og du er skapt til fellesskap.

Storsamlinger

Vi har gudstjenester annenhver søndag (partallsøndager) kl. 11:00. De fleste samlingene er lokalisert til Meland Aktiv (idrettshallen ved Fossemyra stadion) på Frekhaug. Noen samlinger og møter foregår på Frekhaug bedehus og på Nordhordland Folkehøgskole. I gudstjenesten møtes både barn, ungdommer og voksne til åndelig og sosialt fellesskap.

Smågrupper

En smågruppe er en gruppe med kvinner og/eller menn som samles i et hjem. Gruppen er åpen og vokser ved at nye mennesker inviteres inn i gruppen. Størrelsen på gruppene er mellom 3 og 7 personer. Gruppen ledes av en gruppeleder. Gruppen møtes på en fast avtalt ukedag tre ganger i måneden. Siste uken i måneden er det ikke smågruppe.

Om fellesskap

Fellesskap er livsviktig for å leve og utvikle seg som menneske både fysisk, sosialt, mentalt og åndelig. Uten fellesskap stagnerer og dør vi som hele mennesker. Vi gir og vi får. I et fellesskap, der mennesker elsker hverandre og har omsorg for hverandre, så får vi mer enn vi gir. Og i det kristne fellesskapet finnes gudsdimensjonen. Jesus har gitt oss en matematisk formel som er slik: Der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt iblant dem. 1 + 1 = 3. Et fellesskap med Jesus i sentrum. Merkbart og nært.

Det finnes ingen faste regler for fellesskap, men vi har noen viktige verdier som vi bygger vårt kristne fellesskap på. Og disse verdier gjenspeiles i en livsstil som på en eller annen måte krever støtte fra et levende miljø. Det nye testamentet taler om et felles liv og en felles ånd, om å bære hverandres byrder, om å irettesette, veilede, oppmuntre, trøste og oppbygge hverandre, om å utfordre hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, om å bekjenne syndene for hverandre, om å gråte med de gråtende, om å glede seg med de glade, om å dele med hverandre den samme kjærlighet og enhet som Jesus har med sin Far.

Norkirken Nordhordland ønsker å være dette: Et ekte og varmt fellesskap, der hver enkelt er verdifull, og der alle kan respektere og elske hverandre, tjene hverandre, vokse og hvile.