TenTro

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som kan velges i stedet for kirkelig eller borgerlig konfirmasjon. 

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som kan velges i stedet for kirkelig eller borgerlig konfirmasjon. Dette er et nasjonalt undervisningsopplegg, og alle kirker som tilbyr dette, har vært igjennom et lederkurs.

Tentro ønsker å ta tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro.  Undervisningsformen er derfor lagt opp for å involvere konfirmanten med opplevelser som engasjerer, virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser.

Tentro har en tydelig kristen profil som er bygget på den kristne lære. Det vil være ulike temaer for samlingene hvor du som leder får et ferdig opplegg. Vårt ønske er også at ungdommene selv skal få prege samlingene. Det kan være ting de lurer på, eller noe de opplever i sin hverdag. Det skal være rom for tro, tvil og spørsmål. De store spørsmålene om Gud, og hvordan vi kan leve våre liv som kristne. Noen av temaene som tas opp i løpet av et år er: Hvem er Gud? Hvordan levde Jesus her på jorden? Bønn og bibel. Selvbilde og identitet.

Å velge frikirkelig konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelser i forhold til menigheten som arrangerer konfirmasjonsundervisningen. Deltakeren trenger ikke å ha medlemskap i en frikirkelig menighet eller tilhøre en kristen sammenheng. Dette er åpent for alle. 

Tentro Nordhordland er en stiftelse og et samarbeid mellom frimenighetene i Nordhordland. Tentro har et styre og en ansatt Tentro-leder. Styrets leder er for tiden Anne Hilde Garnes Reigstad fra Norkirken Nordhordland. Tentro-leder i 2022/2023 er Erling Rosnes fra Kristent Felleskap Nordhordland. Undervisningen på Tentro følger skoleåret, og har oppstart i begynnelsen av september og avsluttende konfirmasjonsgudstjeneste siste helga i april.