Veke 5

Visjon i to retningar

n

Jesus samla boda i to store bod; du skal elska Gud, og du skal elska dine medmenneske. Den nye visjonen vår har nettopp desse to dimensjonane i seg: ”Vi vil ære Gud og formidle hans kjærleik.” 

n

Å ære Gud er sentralt i menighetens kall. Tilbedinga av Gud; som Far, Son og Heilag Ande, er ein livsstil. Mennesket er skapt for å tilbe. Tilbe i kreative utrykk, i ord, i tonar og i tru, liv og gjerning. 

n

Å formidle Guds kjærleik, til oss sjølv og til våre medmenneske, er det andre kallet. Guds kjærleik er blitt openbara i Jesus. Nåden, tilgjevinga og gjenoppretta  livssamfunn med Gud er den største gåva som er gitt til oss menneske. Vi tar i mot, og vi gir det vidare. 

n

Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av alt ditt vit. Dette er det største og første bodet. Men det andre er like stort: Du skal elska nesten din som deg sjølv.”

n

(Matt. 22, 36 – 39)

n

God helg!

n

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *