Veke 12

Be alltid i Anden
n

Igjen vil vi minne kvarandre om det. Igjen vil vi oppfordre til å fokusere på det. Å søkje Gud i bøn. Vi kan gjere det der vi er. Det er ikkje nødvendig å rydde alt anna til sides. Vi får lov til å koma til Gud med alle ting heile tida. Heile døgnet. Når vi arbeider. Når vi har fri. Når vi kviler. Dag og natt. Utan å stresse og å vere flinke. Nei, berre snakke med Gud vår Far. Minne han på alle orda og løfta om fellesskap med han i bøn. Minne han på mine og andre sine behov. Søkje hans plan og vilje. Spørje han om å vise vei i kvardagen. Be om at hans rike skal koma og at hans vilje må skje.

n

Jesus oppfordrar oss til å be. Han vil at vi skal vere vakne og søkje Gud. Og han fortel oss at det nyttar å be. Gud vil svare, og han vil gjerne at vi skal leve i eit nært og tillitsfullt forhold til han. Han ønskjer at vi skal tru på han. Tru på at Gud er nær. Tru på at han høyrer når vi ber. Tru på at han kan hjelpa. Tru på at han kan svare på våre bønner. Tru.

n

Skulle så ikkje Gud hjelpa sine utvalde til retten deira, dei som ropar til han dag og natt? Er han sein til å hjelpa dei? Eg seier dykk: Han skal raskt sørgja for at dei får sin rett. Men når Menneskesonen kjem, skal han då finna trua på jorda? (Lukas 18, 6 – 7)

n

God helg!

n

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *