Med tro på ferien

Årets sommerhilsen har vi hentet fra Dagen, og det er daglig leder i Tent, Steinar Opheim, som gir oss noen gode råd for sommer- og ferietiden:

Her er tre gode råd til deg som vil ta troen med på ferien denne sommeren. ”Oppskriften” kan brukes selv om du holder deg hjemme.

1. Husk at du er en ambassadør: Den britiske evangelisten Rodney «Gipsy» Smith (1860–1947) skal ha sagt: «Det er fem evangelier: Matteus, Markus, Lukas, Johannes og den kristne. Mange vil aldri lese de første fire.»

I vår norske virkelighet kan vi kanskje konkludere med at de aller fleste ikke leser Bibelens fire evangelier. Dermed står de igjen med det ene evangeliet den kristne representerer. Folk rundt oss ser det vi sier og gjør, og på denne bakgrunnen danner de seg et bilde av det riket og den kongen vi tilhører. Da er det viktig at vi tenker gjennom, og ber om hjelp til, å være gode ambassadører. Vi er ikke kalt til å smile hele tiden  eller gi folk en oppvisning i prektighet. Derimot er vi kalt til å dele liv – både sorger og gleder. Ofte er det når vi føler oss svake at troen vi har på Herren kommer tydeligst frem.

2. La andre fortelle om sin tro: Enten en er hjemme eller reiser bort møter en ofte mange mennesker gjennom sommeren. Dette gir muligheter for gode samtaler. Dersom vi er våkne og har bedt om det, kan vi bidra til at samtalene også kan dreie seg om tro.

De siste ukene har jeg lest en bok som har vært til stor inspirasjon. Den heter «Tactics» og er skrevet av Gregory Koukl. Han peker blant annet på  at vi må bli mye flinkere til å utfordre de vi snakker med til å sette ord på sine tanker. Når noen for eksempel utfordrer oss og spør hvordan vi kan tro på en allmektig Gud som er bare god når det er så mye vondt i verden, kan vi svare med å spørre tilbake hvor spørsmålsstilleren tror det vonde kommer fra. Da kan vi få en åpen samtale om tro i stedet for at vi som bekjenner oss til Jesus hele tiden skal forsvare det vi står for.

3. Bibel og bønn: Skal sommeren bli en fruktbar tid, er det viktig at vi har god tilgang til vann. Mange mindre menigheter holder stengt om sommeren. For de fleste kan nok ferien innebære at en er mindre på møter og gudstjenester og  dermed hører mindre forkynnelse av Guds ord enn ellers. Det kan hjelpe noe å få med seg et sommerstevne. Men ett stort vannhull kan knapt berge noen gjennom en hel ørkenvandring. Derfor er det avgjørende at vi tar til oss næring på egenhånd og at vi daglig setter av tid til bønn og bibellesning. Dette krever disiplin og det er ikke alltid det kjekkeste ordet å trekke fram når en har ferie.  Disiplin er imidlertid ikke farlig, selv om det kan gjøre litt vondt. Ordet har dessuten samme rot som disippel, og forhåpentligvis har vi alle et ønske om å være gode elever og etterfølger av Jesus også gjennom sommermånedene.

God sommer!

Steinar Opheim

Daglig leder i Tent

Les mer om Tent her: www.tent.no

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *