Bønn for Irak

Vi vil stå sammen med våre trossøsken i Irak, som i disse dager opplever ekstreme forfølgelser og overgrep. Vi oppfordrer alle kristne til å bruke tid i forbønn for våre brødre og søstre, og til å bidra med hjelp og pengestøtte til organisasjoner som er i posisjon til å hjelpe. Vi vil også utfordre hverandre om å åpne våre hus og hjem for flyktinger som i fremtiden trenger et sted å være og høre til.

Vi har hentet NOEN KONKRETE BØNNE-EMNER FOR IRAK fra hjemmesidene til ÅPNE DØRER. Under finner du en bønneliste med bønneemner for IRAK:
BØNN FOR IRAK
• Be om at volden må opphøre
• Be for de ti tusener av familier som har flyktet, er desperate, og preget av frykt.
• Takk for kirkene, klostrene og familiene som hjelper flyktningene.
• Be om at det må være nok vann, mat og medisin.
• Be for flyktningene som fortsatt lever på gaten, fjellene, eller ørkenen.
• Be for handikappede, syke og eldre som ikke kunne flykte; ISIS tvinger dem til å  konvertere til Islam
• Be for Yazidi-flyktninger som er “fanget” på fjellet Sinar uten vann og mat.
• Be om beskyttelse for de sårbare barna.
• Be for de som har mistet familie medlemmer.
 
BØNN FOR ISIS, LEDERE OG POLITIKERE
• Be om et mirakel; at ISIS soldatene forstår hvilket kaos de skaper og stanser.
• Be om at tilstrømningen av soldater og våpen til ISIS fra utlandet stopper.
• Barn av ISIS sympatisører får våpen i hand og blir sugd inn i hatretorikken,  be om at disse barna avslører løgnen og lærer å kjenne Jesus.
• Forskjellig parter dras inn i krigen; be for regjeringen og hæren, de kurdiske
   lederne, deres tropper og USA.
• Be om visdom for det internasjonale samfunnet, slik at de får visdom til hvordan   de skal håndtere krisen.

• Det som skjer er en åndskamp, be om at kristne over hele verden tar del i
   forbønnen for Iraks situasjon.
 
 
BØNN FOR IRAKS FREMTID
• Be Gud bevare de kristne i Irak slik at de kan få en fremtid i landet. Det fantes  1,2 millioner  kristne i Irak, nå er det rundt 200.00 igjen.
• Be om styrke og visdom for kirke lederne og pastorene; slik at de kan være til
   oppmuntring for sine menigheter og andre mennesker som trenger støtte.
• Alle organisasjoner som prøver å hjelpe har enorme utfordringer. Be om tro,        visdom, utholdenhet og veiledning av DHÅ.
• Be for irakiske kristne som våger å tro.
• Takk for støtten kristne opplever fra lokale muslimer og kurdiske ledere.
• Takk for hjelpearbeidet som er startet.
• Takk for kristne i Irak som er stolte av å kalle seg Jesu Kirsti etterfølgere.
 
«Dersom vi kunne helt ut forstå den potensiale kraft av våre bønner, ville vi være på kne flere hundrede ganger hver dag og be Gud om ting som ville snu opp ned på verdens situasjon“ (Broder Andreas, grunnlegger av Open Doors)

les mer her: www.opendoors.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *