NY MEDARBEIDER I STABEN FRA NYTTÅR

Fra nyttår er Ingelin Reigstad Norheim ansatt som lovsangsleder i Norkirken. Ingelin går dermed inn i stab, og får ansvar for sang- og musikkutvikling i menigheten.

Ingelin har i flere år hatt frivillig tjeneste i Norkirken, og hun er godt kjent med menigheten og arbeidet her.

Vi ønsker Ingelin hjertelig velkommen som ny medarbeider i staben!

Ingelin er i første omgang tilsatt i en 10% deltidsstilling, med mulighet for utvidelse etter behov og tilrettelagte økonomiske rammer. Hun overtar teamlederansvaret for sangere og musikere, som har vært en del av pastor sitt ansvar. Hun vil særlig få ansvar for teamledersamlinger, opplæring og utrustning av nye sangere og musikere, koordinering av teamene, digitalisering av notearkiv og repertoarutvikling.

Vi i Norkirken er veldig takknemlig for at vi får bruke Ingelin, med sin store og allsidige kometanse og utrustning,  i arbeidet med sang og musikk i menigheten. 

2016 er et satsingsår for oss, med flere nye stillinger, særlig rettet mot ungdommer og i sang og musikk. Fra høsten satser vi på å ha på plass ungdomspastor i inntil 50 % stilling. Du kan se stillingsannonse i vedlegget under.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *