Agenda1 lærefellesskap

Norkirken Nordhordland er med i Agenda 1. Dette er svært nyttig for alle som er med i lederteamet i menigheten. Lørdag 30. september er det Agenda 1 — smaksprøve — for alle som kan tenke seg å vite mer om hva Agenda 1 er. Dette er en gratis og uforpliktende samling, og vi inviterer lederteam i menigheter og forsamlinger til å delta på denne dagen. Ta kontakt med Arve Reigstad dersom dere ønsker å være med.

Agenda 1 er, kort sagt, menigheter og fellesskap som går sammen for å nå flere med evangeliet. Hensikten med nettverket er å skape læringsmiljø hvor ledere utrustes med ferdigheter og redskaper til å bygge misjonale menigheter i den Hellige Ånds kraft.

Vi bruker et prosessverktøy som vi kaller Lærefellesskap der vi samler lederteam fra flere menigheter to ganger i året over en toårs periode. Hver samling varer to dager der vi jobber målrettet med hvordan våre menigheter kan lykkes bedre i vårt misjonale oppdrag. Læringen skjer her gjennom input og undervisning som følges opp av drøfting og oppgaver i teamene som siden presenterer disse for hverandre.

Hver samling er bygd opp rundt tre spørsmål:
1. Hva er? Ærlig evaluering.
2. Hva kan bli? Få nye perspektiv. Prøv nye ideer.
3. Hva vil bli? Lag en konkret handlingsplan.

Tematikken vi pleier å bruke for de fire samlinger er:
1. Misjonale muligheter – nye bilder av menigheten og kulturen, disippelskap
2. Misjonalt liv – disippelgjøring og misjonal livsstil
3. Misjonalt lederskap – å forstå seg selv og andre, lederen som kulturbygger
4. Misjonale fellesskap – sammen i misjon, utvidet familie, ulike sosiale settinger
Bilder av misjonale praksiser og kulturbygging er gjennomgående temaer.

Fasilitatoren som leder disse samlingene vil også følge opp menighetslederne mellom
samlingene. Hensikten er både støtte og ansvarliggjøring ifht den misjonale prosessen som menigheten beveger seg i. Mer informasjon om Agenda 1 er tilgjengelig på vår nettside: www.agenda1.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *