CORONA-SITUASJONEN, TILTAK I NORKIRKEN

Styret i Norkirken vedtok i møte 12. mars å avlyse planlagte gudstjenester frem til påske. Det betyr at G11 søndag 22. mars og palmesøndag 5. april går ut. Det blir heller ikke samlinger i hjemmene, hverken for barn, ungdommer eller voksne.

Vi avlyser også bønnesamlingene på onsdag, men merk deg bønnetidene, og delta i bønn der du er!

Bønnetider:

  • Fast bønnedag: Onsdag kl. 08:00, kl. 12:00 og kl. 20:00
  • Alle dager kl. 12:00 (Felles tidspunkt for Normisjon)
  • Mandager kl. 20:00

Vi oppfordrer våre medlemmer  (og andre:-) til å bruke tid i bønn for land og folk og for situasjonen i Norge og hele verden. I disse dager vil flere få mer tid i sitt lønnkammer til å søke Gud i Bibel og bønn. Bruk denne muligheten! 

Har du spørsmål om møteprogram og aktiviteter i menigheten, eller har du behov for samtale og forbønn, ta kontakt med pastor. Kontakt: arve@norkirken-nh.no eller tlf. 41305378

Dersom noen skulle bli syke, eller komme i karantene, ha stor frimodighet til å be om hjelp. Vi er fortsatt — og mer enn noen gang — et “bærelag” som hjelper hverandre og har omsorg for hverandre. Diakoniteamet v/Grethe Siljuholtet vil koordinere hjelpebehovet. Kontakt: grethe@norkirken-nh.no eller tlf. 97140916

La oss sette mot i hverandre i denne tiden! Husk at vi er på Guds seierslag, og han sier at vi ikke skal frykte! Og la oss bruke muligheten til å bygge opp en raushetskultur hvor vi alle er flinke til både å be om, og å gi praktisk hjelp til hverandre. Nå må vi alle finne frem det beste i oss selv, og det må vi hjelpe hverandre til, og be om Herrens hjelp ved Den hellige ånd som bor og virker i oss!

Guds velsignelse og Herrens fred!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *