Pinsefest andre pinsedag på Nordhordland Folkehøgskole 

Hjertelig velkommen til årets storsamling og pinsefeiring 2. pinsedag, mandag 29. mai kl. 11:00 på Nordhordland Folkehøgskule! Vi kommer sammen fra Alver, Bergen og Bjørnafjorden for å feire pinse sammen. Norkirken Nordhordland, sammen med Norkirken Bergen, Norkirken Os og og Normisjon arrangerer årlig dette treffet, som består av gudstjeneste, sosialt treffpunkt med leiker, grillmat og kaffemat. Egtne samlinger for barn og ungdommer. Ta med grillmat og kaffemat. Vi tenner store fellesgriller, som vi i Norkirken Nordhordland tar ansvar for. 

Ingelin Reigstad Norheim m/team leder lovsang. Thomas Hammer taler for de voksne og eldre. Sarah Helland og Bjørnar Sæle tar barna og de unge med på sine samlingerunder talen. Christian Skoge tar oss med på en riunde med leiker og aktiviteter etter gudstjenesten, før vi samler oss rundt mat og prat ute.