G11 på Frekhaug bedehus 

Velkommen til G11, gudstjeneste på Frekhaug bedehus søndag 4. juni kl. 11:00. Tale v/pastor Arve Reigstad. Sang v/May Sissel m/team. Utdeling av 4‑årsbok til 4‑åringer, og NT til 6. og 7. klassinger. Kongebarna og Sofagjengen har sine samlinger under talen. Nattverd. Medbrakt kaffe/te og noe å bite i til Kirkekaffe. 

Dette er siste ordinære gudstjeneste før sommerferien. Søndag 18. juni er det vår årlige sommeravslutning på Tofting kl. 12:00.