Veke 36

Hver kristen en sjelevinner

n

Dette er tittelen på ei bok frå 1939 av den kjente  vekkingspredikanten, Frank Mangs. Boka fekk eg etter bestefar min, som var ein ihuga lesar av kristen litteratur. Tittelen på boka fanga raskt interesse hos meg, og eg vart fort engasjert. 

n

I innleiinga til boka forklarer Mangs ordet ”sjelevinner.”  ”En sjelevinner er et menneske som leder andre i personlig kontakt med Jesus Kristus. Med en sjelevinner mener vi et menneske som stiller seg selv og sine evner til rådighet for Den hellige ånd og blir Guds synlige redskap til å hjelpe andre til en personlig opplevelse av Jesus Kristus. Verket er Guds, og kraften er Herrens. Men den overnaturlige og usynlige ånd behøver redskap av kjøtt og blod for å kunne gjøre sin gjerning på jord.”

n

For Gud er det ein tanke som er viktigare enn alle andre tankar: Å frelse syndarar. ”For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sende ikkje Son sin til verda for at han skulle dømma verda, men for at verda skulle bli frelst ved han.” (Joh. 3, 16 – 17)

n

Denne store tanke om Guds frelse til alle er eit ”gen” som vert planta i alle som tar imot Jesus, og blir født på ny. Det er som ein eld som spreier seg med vinden, frå grein til grein, frå tre til tre, heilt til det har satt alt som kan brenne i brann. 

n

”Så lenge vårt åndelige liv er normalt, lever denne følelse frisk og varm i vårt sjelsliv. Den driver oss til bønn, og den tvinger oss til handling. Jo rikere åndsliv, jo mektigere blir denne fornemmelse… Men når det åndelige liv sløvner, sløvner også trangen for andres frelse. Man blir tilfreds med å eie håpet om sin evige redning, andre får klare seg så godt de kan. Vi glemmer vårt virkelige kall på grunn av de tusen småting som fyller vår tilværelse. Og kanskje det har gått slik for de fleste av oss. Men min og din hendøende interesse for andres frelse, kan aldri forandre Guds plan. Selv om nittini prosent av Kristi bekjennere har glemt sin oppgave, rokker ikke dette denne guddommelige tanke, at hver kristen skal være en sjelevinner.” (Frank Mangs: Hver kristen en sjelevinner.)

n

Guds kjærlege augo er altså retta mot deg og meg. Han treng oss; sitt skapte kjøt og blod, som bodberarar om si frelse for alle. Vil vi vere med på dette? Det er eit kall som gjeld oss alle.

n

God helg!

n

n

 

n

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *