Arrangementer

G11 søndag 15. januar 

Meland Aktiv  Fosseskarvegen 4,Frekhaug,Norge

Velkommen til semesterets første gudsteneste!

G11 

Meland Aktiv  Fosseskarvegen 4,Frekhaug,Norge

G11 

Frekhaug bedehus  Holtermandsvegen 2,Frekhaug,Norge

Bibeltime 

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug  Holtermandsvegen 2A,Frekhaug,Norge

G11‑U

Frekhaug bedehus  Holtermandsvegen 2,Frekhaug,Norge

G11 

Meland Aktiv  Fosseskarvegen 4,Frekhaug,Norge