Arrangementer

Storsamling G11 

Meland Aktiv  Fosseskarvegen 4,Frekhaug,Norge

Gudstjeneste med nattverd og innsetting av ny pastor.

Storsamling G11 

Meland Aktiv  Fosseskarvegen 4,Frekhaug,Norge

Gudstjeneste med nattverd.

Storsamling G11 

Meland Aktiv  Fosseskarvegen 4,Frekhaug,Norge

Storsamling G11U 

Frekhaug bedehus  Holtermandsvegen 2,Frekhaug,Norge

Gudstjeneste med bønnevandring og nattverd.